// // ?>
 
 
Start arrow Oferta Ubezpieczeń arrow Komunikacyjne
 
 
 
Ubezpieczenia komunikacyjne

Klaris sp. z o.o. oferuje obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne w wybranych Towarzystwach Ubezpieczeń:

    • obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
    • ubezpieczenie Auto-Casco,
    • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
    • ubezpieczenie Zielonej Karty,
    • Assistance


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.4 PL powered by MamboPL.com Team