// // ?>
 
 
Start arrow Oferta Ubezpieczeń arrow Majątkowe
 
 
 
Ubezpieczenia majątkowe

Klaris sp. z o.o. w swojej ofercie proponuje ubezpieczenia majątkowe w wybranych Towarzystwach Ubezpieczeń skierowane nie tylko do instytucji kościelnych i osób duchownych, ale również do osób świeckich. Szeroka oferta zapewnia naszym Klientom pomoc finansową w ramach sumy ubezpieczenia na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych w życiu prywatnym, ale także w prowadzeniu działalności gospodarczej. W celu minimalizacji ryzyka i strat powstałych na skutek zdarzeń losowych polecamy ubezpieczenia:

  • od ognia i innych zdarzeń losowych
  • mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu i dewastacji
  • mieszkań i domów jednorodzinnych oraz domków letniskowych
  • szyb i elementów szklanych oraz ceramicznych od stłuczenia i uszkodzenia
  • sprzętu elektronicznego, baz danych i nośników danych
  • rzeczy i towarów w transporcie krajowym - cargo
  • ryzyk związanych z prowadzeniem robót budowlano - montażowych
Druk zgłoszenia szkody - ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (TUW Pocztowe)


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.4 PL powered by MamboPL.com Team